Duurzaamheid heeft de ruimte veroverd en wint aan relevantie voor kleine bedrijven. Door een beter milieubeheer wint de onderneming aan waarde bij de overheid en in de samenleving, vergroot zij de kans om contracten met grote ondernemingen te sluiten en vestigt zij zich als marktleider.

Duurzaamheid toegepast op kleine bedrijven kan de effecten minimaliseren en de ontwikkeling van winstgevende activiteiten met een hoge sociale waarde en het rationele gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogelijk maken. Ongeacht de grootte en het werkgebied is het mogelijk te groeien en winst te maken met behoud van het milieu. Daarom geven wij je in dit artikel enkele tips om jouw bedrijf duurzamer te maken. Bekijk ze!

1. Deel jouw acties

De grootste zorg van een bedrijf dat milieuvriendelijk wil zijn, is de sociale impact die zijn praktijken kunnen hebben. De transparantie van jouw activiteiten tegenover de consument is de eerste stap om jouw acties betrouwbaarder te maken.

Wanneer het publiek begrijpt hoe de interne processen van een instelling werken, krijgt het een band met die instelling en ontwikkelt het er empathie voor. Deze duidelijkheid komt de klantenbinding op lange termijn ten goede.

2. Bewuste consumptie praktijken ontwikkelen en toepassen

Verbeteringen doorvoeren en nieuwe gewoonten ontwikkelen om geld te besparen en de natuur niet te schaden. Dit kan eenvoudiger zijn dan je denkt. Bekijk de suggesties hieronder:

  • Vervang conventionele gloeilampen door LED-lampen, die minder energie verbruiken en een langere levensduur hebben;
  • Verwijder elektronische apparaten uit de stopcontacten na werktijd;
  • Investeer, indien mogelijk, in schone energie, zoals zonne-energie uit fotovoltaïsche panelen;
  • Gebruik de airconditioning spaarzaam;
  • Gebruik kranen met regelbare watertoevoer;
  • Investeer in een systeem om regenwater op te vangen.

3. Elimineer de verspillende punten

Om duurzame maatregelen te nemen, moet de hele infrastructuur van het bedrijf worden gecontroleerd om verspilling van natuurlijke hulpbronnen op te sporen. Plaatsen met waterlekkage en inefficiënte elektrische onderdelen moeten snel worden opgespoord en gerepareerd.

Er kunnen nog andere acties worden ondernomen, zoals: het veranderen van de kleur van de muren zodat het natuurlijke licht efficiënt wordt gereflecteerd en het installeren van aanwezigheidssensoren om verlichting in omgevingen met weinig verkeer van werknemers te vermijden.

4. Recycle wat mogelijk is

Recycling is een procedure waarbij wegwerpafval wordt omgezet in nieuwe producten of grondstoffen. Door een reeks technieken toe te passen is het mogelijk deze materialen opnieuw bruikbaar te maken en zo de produktie van afval en de accumulatie ervan in het milieu te verminderen.

De invoering van een recyclingprogramma draagt bij tot een vermindering van de hoeveelheid afval en de gevolgen daarvan voor de natuur, zoals lucht-, water- en bodemverontreiniging. Bovendien vermindert deze praktijk de onttrekking van natuurlijke hulpbronnen die zouden worden gebruikt voor de fabricage van nieuwe goederen, en bovendien werkt zij samen met de volksgezondheid en schept zij werkgelegenheid op middellange en lange termijn.

Dit vind je misschien ook leuk

Comments are closed.