Landelijke Regelingen

De landelijke subsidies op zonnepanelen bestaan helaas al een aantal jaren niet meer maar toch helpt de overheid een handje mee in de vorm van de landelijke btw-teruggave-regeling. Deze nieuwe regeling is zelfs voordeliger dan de oude subsidies aangezien je 21% BTW kan terug vragen via een speciale belasting aangifte zonder maximaal investerings bedrag. Hieronder vind je alle tips hoe je eenvoudig de BTW terug vordert. 

Regionale Subsidies

Ondanks dat de landelijke subisdies zijn afgeschaft betaan er nog wel steeds regionale subsidies welke vaak per gemeente verschillen. Bijna alle gemeentes stimuleren het vergroenen van hun wijken en het installeren van zonnepanelen is daar een onderdeel van. Daarnaast bieden veel gemeentes energiebesparingsregelingen in de vorm van leningen met gunstige voorwaarden en een veel lagere rente dan een reguliere lening. Op de Rijksoverheid website Milieu Centraal vind je eenvoudig de actuele subsidies in jouw gemeente.BTW teruggave regeling

Bij de aanschaf van zonnepanelen bestaat 21% van de totaalfactuur uit BTW. De overheid heeft er voor gekozen om particulieren de mogelijkheid aan te bieden om de BTW terug te vorderen.

De Belastingdienst maakt voor de BTW-teruggave gebruik van de zogenaamde kleine ondernemersregeling. Dit betekent dat je bij het plaatsen van zonnepanelen tijdelijk wordt gezien als ondernemer en eenmalig gebruik mag maken van de BTW teruggave. Een systeem met zonnepanelen levert namelijk stroom terug aan het elektriciteitsnet waardoor er een bepaalde handelstransactie plaatsvindt en je wordt aangemerkt als ondernemer. Houd er rekening mee dat dat deze regeling niet valt onder de belastingplicht en je dus wel zelf actief aangifte moet doen. 

BTW Rekenvoorbeeld

De 21% BTW teruggave regeling wordt precies berekend zoals hij klinkt. Het bedrag wat je kunt terug vragen van de Belastingdienst is 21% van de door jouw gemaakte investering minus een vooraf vastgesteld forfait.

Stel dat je hebt gekozen voor zonnepanelen op je dak met een investeringswaarde inclusief BTW van €5.000, dan bedraag het bedrag exclusief BTW (5000/121 x100) = €4.132.

Het totale BTW bedrag dat je betaald hebt is dan €5.000 – €4.132 = €868

Voor deze installatie geldt een forfait van €100,- dus het uiteindelijk bedrag wat je netto gaat terug krijgen van de belastingdienst is €868-€100 = €768

BTW teruggave 4-Stappenplan

Stap 1: Download het formulier ‘ Opgaaf zonnepaneelhouders‘ 
Zodra je zonnepanelen geinstalleerd zijn en je begint met het terug leveren van stroom aan het energienetwerk ben je ondernemer voor de belastingdienst. Indien je gebruik wil maken van de de 21% teruggave regeling dien je jezelf aan te melden als ‘tijdelijke ondernemer’ bij de belastingdienst. Dit klinkt misschien ingewikkeld maar het komt er op neer dat je een eenmalige aangifte gaat doen als ondernemer speciaal voor zonnepanelen.

Stap 2: Goedkeuring door de Belastingdienst
De Belastingdienst zal je aanvraag beoordelen en doorgaans binnen 5 werkdagen goedkeuren. Je ontvangt een brief met daarin je persoonlijke BTW nummer en nog eens 5 werkdagen later zul je ook de nodige gegevens ontvangen met betrekking tot jouw inlognaam voor de digitale portal waar je aangifte kunt doen.

Stap 3: BTW aangifte
Nu je geregistreerd bent als ondernemer en je hebt je BTW nummer ontvangen is het tijd om de daadwerkelijke BTW aangifte te doen. Normaal gesproken dien je elk kwartaal aangifte te doen totdat je een ontheffing van de Belastingdienst hebt ontvangen. Echter, alleen in het eerste kwartaal zul je een daadwerkelijke BTW aangifte doen en in eventuele aansluiten kwartalen alleen een €0,- aangifte tot de ontheffing afgegeven is. Het is niet nodig om de BTW zelf uit te rekenen, de Belastingdienst hanteert hiervoor standaardbedragen voor de omzetbelasting.  

Stap 4: Rekeningnummer doorgeven
Om het geld aan je te kunnen uitbetalen dien je zelf je rekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst. Ook als je al eerder een rekeningnummer voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of een toeslag hebt doorgegeven dien je nog steeds een rekeningnummer door te geven. Voor het doorgeven van je rekeningnummer kun je het formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ gebruiken.