Duurzaamheid kan zeker worden omschreven als een van de woorden van de eeuw. En terecht: de totstandbrenging van een duurzame ontwikkeling van onze samenleving is van fundamenteel belang om te garanderen dat de volgende generaties een planeet zullen vinden met voldoende hulpbronnen om gezond te kunnen overleven.

Ondanks het belang ervan en het feit dat het vaak wordt herhaald, begrijpt niet iedereen de echte betekenis van duurzaamheid. Dit komt omdat het een zeer complex concept is dat in verschillende sectoren van de samenleving kan worden toegepast. Er zijn bijvoorbeeld milieuduurzaamheid (de bekendste), duurzaamheid van ondernemingen, sociale duurzaamheid, en nog andere soorten.

Daarom helpen wij je in dit artikel beter te begrijpen wat duurzaamheid betekent en wat de relevantie ervan is voor de samenleving. Kijk hier eens naar!

Wat is duurzaamheid?

Ondanks het feit dat het een uiterst pluriform begrip is, begiftigd met meerdere betekenissen, kan duurzaamheid worden vertaald als het vermogen om aan de eisen van het heden te voldoen zonder de toekomstige generaties aan te tasten.

De term verwijst naar het vermogen om iets in de loop van de tijd in goede staat te houden, zelfs als het wordt beïnvloed door externe verstoringen. In verband met duurzaam ondernemen kunnen we denken aan de acties die een bedrijf onderneemt met het oog op respect voor het milieu en ook de duurzame ontwikkeling van de maatschappij in haar geheel.

Voordelen van duurzaamheid

Duurzaamheid, een prominent thema voor de komende decennia, is de sleutel tot de kwaliteit van het leven in het algemeen op de hele planeet.

Wij weten hoezeer het gebruik van vervuilende en milieubelastende bronnen de rivieren, de bossen, de lucht en de gemiddelde temperatuur van de aarde heeft aangetast. De beslissing om te kiezen voor een duurzamere houding die niet bijdraagt tot de aantasting van de atmosfeer is vandaag uiterst belangrijk, maar dat geldt nog meer voor de toekomst.

Schone hulpbronnen, met name voor de opwekking van energie, kunnen niet alleen de economie verbeteren, maar ook de kosten van deze opwekking in het algemeen op grote schaal verlagen. Duurzame bronnen sparen ook andere hulpbronnen, het milieu en voorkomen zelfs grote natuurrampen.

Meer levenskwaliteit

Duurzaam leven is een noodzaak, gezien de huidige situatie op onze planeet, waar de risico’s voor het milieu al op de loer liggen. Gewoonten veranderen en kiezen voor duurzaamheid is de beste manier om terug te winnen wat verloren gaat.

Een duurzaam leven leiden is mogelijk en met kleine attitudes draag je bij tot het verminderen van de impact en het tot stand brengen van een ecologisch evenwicht. Naast het bieden van een reeks voordelen voor lichaam en geest.

En veel meer dan dat, dagelijks bijdragen met een duurzame houding bevordert de levenskwaliteit, het respect voor dieren, andere levende wezens en de eigen gezondheid. Het is een heilzame en voordelige verandering van leven in alle opzichten.

Dit vind je misschien ook leuk

Comments are closed.